Mühendislik ve
Danışmanlık Projeleri

Eti Krom Fabrikası Toz Tutma ve Enerji Geri Kazanım Projesi

Acarsoy Enerji, 60 MW DG Kombine Çevrim Santrali Projesi

Botaş Eskişehir Doğalgaz Kompresör İstasyonu Projesi

Çalık/Türkmenistan 3 (Ahal, Mary, Lebab - Türkmenistan) 3 X Lm6000 Basit Çevrim Enerji Santrali Projesi

Adularya/Yunus Emre Termik Santrali, Diisel İstasyonu ve Yardımcı Kazan Buhar Sistemi Mühendislik Projesi

Adularya/Yunus Emre Termik Santrali , Diisel İstasyonu ve Yardımcı Kazan Buhar Sistemi Montaj Projesi

Bayer P&ID Mühendislik Projesi

Batı Qurna 2 - Basit Çevrim Enerji Santrali - Irak

KDÇ Bof Tesisi Genişleme Projesi

image