I&C ve Kontrol Sistemleri

 • Kontrol Sistemleri Tasarımı ve Tedarik
  • Kontrol sistemi mimari tasarımı
  • Kontrol sistemi ekipman seçimi
  • Kontrol paneli tasarım ve imalatı
  • Donanım, yazılım panel tedariği
 • Kontrol Sistemi Uygulaması
  • PLC/DCS programlama
  • Donanım/Yazılım yapılandırması
  • HMI/Konsol mühendisliği
  •  FAT (Fabrika Kabul Testleri)
 • Kontrol Sistemi, Start-up ve Devreye Alma
  • SAT (Saha Kabul Testleri)
  • Devreye alma
  • Saha hizmetleri
 • Proses Kontrol Mühendisliği
  • Fonksiyonel mantık tanımlamaları ve mantık
   diyagramları
  • Kontrol sistemi şartnamesi
  • Enstrüman tasarımı ve enstrüman şartnameleri ve datasheetleri
  • Enstrüman bağlantı diyagramları
  • Enstrüman listesi, kablo listesi, sinyal listesi, alarm listesi
  • Döngü kablolama diyagramları

Uzmanlık Alanları

 • Kombine çevrim ve kojenerasyon santralleri
 • Yanma yönetim sistemi
 • Yanma kontrol sistemi
 • Jeotermal, biokütle ve hidroelektrik santralleri
 • Su prosesleri
 • Gıda prosesleri
 • Kimyasal prosesler
 • Her türlü sürekli endüstriyel prosesler